Điện mặt trời hòa lưới không lưu trữ

Hệ thống Điện mặt trời Solar Tracking

Đối tượng: Hộ gia đình

Hệ thống Solar Tracking cho phép tự động theo dõi và đưa giàn pin vuông góc với mặt trời từ sáng đến chiều, giúp tăng 25-30% hiệu suất giàn pin.

Công suất Pin mặt trời: 5kWp LG NeOn2

Thiết bị SolaX Inverter X1 Boost 5kW

Thời gian: 2019

Thành phố: Hà Nội

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm: