Liên hệ BeeSolar

VINAFAS Company., Ltd

Tel: +84 888 369 963

E-Mail: info.beesolar@gmail.com

No.1, 227 Thach Ban Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam


  Hóa đơn tiền điện mỗi tháng

  0 ₫/tháng

  Bạn càng sử dụng nhiều điện,

  chúng tôi càng có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí.

  Bạn rất có tiềm năng sử dụng điện mặt trời.

  Hãy tìm hiểu ngay hôm nay!

  Chúng tôi có thể giúp bạn giảm chi phí sử dụng điện ngay bây giờ

  và cho nhiều năm tới.

  Hóa đơn của bạn khá cao.

  Giải pháp điện mặt trời của chúng tôi sẽ giúp bạn cắt giảm.

  Bạn không cần trả chi phí sử dụng điện cao như thế này!

  Hãy giảm ngay tiền điện hàng tháng theo cách của chúng tôi.

  Dừng ngay việc mỗi tháng phải trả hóa đơn tiền điện quá cao.

  BeeSolar sẽ giúp bạn!

  Vui lòng kéo thanh hoá đơn để chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu của bạn.
  Xin cảm ơn !