Sungrow Power Supply Co., Ltd. (“Sungrow”) là thương hiệu biến tần có sản lượng sản phẩm bán ra cao nhất thế giới với hơn 224 GW được lắp đặt trên toàn thế giới tính đến năm 2021.
Được thành lập vào năm 1997, Được coi là 1 trong số những lão làng của ngành solar. Sungrow hiện tại đang cung cấp rất nhiều giải pháp solar uy tín.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.