Inverter là thiets bị chuyển đổi nguồn điện một chiều (DC) mà các tấm pin tạo ra thành nguồn điện xoay chiều (AC). Tùy vào tính chất hệ thống mà ta sẽ sử dụng các loại Inverter khác nhau như: Inverter độc lập, Inverter hòa lưới, Inverter hybrid.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.