Được thành lập năm 2007 từ công ty mẹ là tập đoàn deye. DEYE inverter chuyên nghiên cứu sản xuất cung cấp các dòng inverter Hybrid sử dụng lưu trữ điện áp thấp. Cùng với LuxPower, DEYE đang là sản phẩm được thì trường VN ưa chuộng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.