Điện mặt trời hòa lưới không lưu trữ

Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới Ecopark

Đối tượng: Hộ gia đình

Công suất Pin mặt trời: 8280Wp

Thời gian: 2018

Thành phố: Mimosa 026 – Ecopark

Related Posts