Hiển thị 1–27 của 36 kết quả

Close

Tấm pin CANADIAN MONO HALFCELL 450w

3,600,000

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 5.4KWP

75,600,000
9%SALE!
Close

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 4.9KWP

71,157,000

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 4.05KWP

62,000,000
3%SALE!
Close

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 3.6KWP

52,600,000
3%SALE!
Close

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 2.7KWP

42,000,000

Gói Lắp Đặt Hệ Thống Hòa Lưới Điện Năng Lượng Mặt Trời 1.8KWH

33,200,000
hệ thống áp mái điện mặt trời 3kw
Close

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI HỆ 3KW

45,000,000
Close

Tấm pin năng lượng mặt trời Hanwha Qcell Mono Halfcell 395Wp

Close

Pin lưu trữ Lithium LiFePo4

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 8kW-10kW

Close

Tấm pin năng lượng mặt trời LG NEON 2 Mono 345Wp 12 Busbar

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 100kW-120kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 50kW-60kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 20kW-27.6kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVI 10kW-12.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 5.8kW-8.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha ABB – UNO 3kW-5kW (WIFI + DC SWITCH)

Close

Pylontech Lithium Battery US2000 Plus

33,670,000
Close

Bộ Hybrid Inverter LuXPower 1 Phase 5kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 60kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 50kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 15.0-25.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 5.0-12.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 3.0-5.0kW

Close

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 1.5-2.5kW

Close

Tấm pin năng lượng mặt trời LG NEON 2 Mono 330Wp 12 Busbar