Hiển thị 1–27 của 36 kết quả

Tấm pin CANADIAN MONO HALFCELL 450w

3,600,000

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 5.4KWP

Original price was: 86,400,000₫.Current price is: 75,600,000₫.

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 4.9KWP

Original price was: 78,400,000₫.Current price is: 71,157,000₫.

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 4.05KWP

Original price was: 72,000,000₫.Current price is: 62,000,000₫.

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 3.6KWP

Original price was: 54,000,000₫.Current price is: 52,600,000₫.

Báo Giá Lắp Đặt Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời Áp Mái 2.7KWP

Original price was: 43,500,000₫.Current price is: 42,000,000₫.

Gói Lắp Đặt Hệ Thống Hòa Lưới Điện Năng Lượng Mặt Trời 1.8KWH

Original price was: 37,000,000₫.Current price is: 33,200,000₫.

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ÁP MÁI HỆ 3KW

45,000,000

Tấm pin năng lượng mặt trời Hanwha Qcell Mono Halfcell 395Wp

Pin lưu trữ Lithium LiFePo4

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 8kW-10kW

Tấm pin năng lượng mặt trời LG NEON 2 Mono 345Wp 12 Busbar

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 100kW-120kW (WIFI + DC SWITCH)

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVS 50kW-60kW (WIFI + DC SWITCH)

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 20kW-27.6kW (WIFI + DC SWITCH)

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – PVI 10kW-12.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha ABB – TRIO 5.8kW-8.5kW (WIFI + DC SWITCH)

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha ABB – UNO 3kW-5kW (WIFI + DC SWITCH)

Pylontech Lithium Battery US2000 Plus

33,670,000

Bộ Hybrid Inverter LuXPower 1 Phase 5kW

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 60kW

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 50kW

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 15.0-25.0kW

Bộ Inverter hòa lưới 3 pha SMA – Sunny TriPower 5.0-12.0kW

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 3.0-5.0kW

Bộ Inverter hòa lưới 1 pha SMA – Sunny Boy 1.5-2.5kW

Tấm pin năng lượng mặt trời LG NEON 2 Mono 330Wp 12 Busbar